نقش و جایگاه عفات و حجاب در کتاب دده قورقود

نقش و جایگاه عفات و حجاب:

زنان دده قورقود اکثر زنان با عفات و با حجاب هستند در مورد حجاب نیز تمام زنان دده قورقود دارای « یاشماق » یعنی روسری مقنعه گونه هستند.

 / 5 نظر / 40 بازدید
گولمه ز

سالاملار و سایغیلار بیر گوده شعریلن دعوتسیز آمما بونودا دئیم : نقد ائله یین ... ساغ اولون[لبخند]

گولمه ز

سالاملار بیر موسیقی دانلودیلا دعوتسیز ساز و دیکلمه : گولمه ز ( بهمن محیطی ) شعر ( سؤزلر ): فرضی زاده